Meat Bundle #21, Grill Pack Bundle

(25) 1/4 lb Ground Chuck Patties (15) 1/3 lb Ground Chuck Patties (5) 1/2 lb Ground Chuck Patties (5) 6 oz Fillet Mignon (5) 8 oz Boneless Strip Steaks (5) 8 oz Boneless Ribeye Steaks